Standard 1 result out oh Standard 1 result out

Please go to the website and check your status, my daughter status already shown but didn't have the letter to do verification. Alamak because I register on 2015, should do it on 2016, kanasai.

Website: https://public.moe.gov.my

Permohonan yang telah dilakukan di Negeri Selangor pada tahun 2015,
mohon untuk ibubapa/penjaga membuat langkah seperti berikut:
   1. Klik Permohonan Baru > Teruskan dengan masukkan NO Kad Pengenalan Bapa / Ibu
   2. Pengemaskinian maklumat yang tidak lengkap
   3. Perakuan permohonan dibahagian PERAKUAN dan HANTAR. 
Permohonan yang telah dilakukan pada tahun 2015 juga tidak perlu membuat pengesahan di sekolah jika ibubapa/penjaga telah berbuat demikian